Qidirish

Pedagogika

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Mоdul-kredit.

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15-hafta 4 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat
Narxlar 15 mln 14 mln 11 mln