Qidirish

Bunday Intellektual o‘yinlarni o‘tkazishdan maqsad: Talaba yoshlarni bilim darajasini oshirish, kitobga bo‘lgan qiziqishlari hamda dunyo qarashini o‘zgartirish.