Qidirish

Bunday davra suhbatlarini doimiy o'tkazish talabalarning bilim saviyasini, fikrlash qobiliyatini, ilim olishga bo'lgan harakatlarini yanada kuchaytirib, kelgusida olgan bilimlarini amaliyotda tadbiq qilishlari tarafdorimiz!