Qidirish

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti, Filologiya va tillarni o'qitish kafedrasi o'qituvchisi, PhD doktoranti Mirzayeva Zulxumor Abdukaxxor qizining Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 1- kurs talabalari uchun O'qish va yozish amaliyoti fanidan "O'qish va yozish amaliyoti" nomli o'quv qo'llanmasi nashrdan chiqarildi. 
 
Hozirgi kredit-modul tizimida ishlashda mustaqil ta'limning roli muhimdir. Ushbu o'quv qo'llanmada talabalar mustaqil ravishda o'qish fanidan mavzuga doir ma'lumotlarni mashqlar, test topshiriqlari va turli xil metodlar yordamida o'rganishlari mumkin. O'quv qo'llanmaning yozish qismida mavzuga oid xatlar, esseylar va ularni qanday yozilishi haqida tushunchalar va namunalar berilgan.
 
NIU — kelajakdagi muvaffaqiyat uchun mustaqil ta'lim dargohi